Четвер
24.05.2018, 01:41
ОСВІТА УКРАЇНИ
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная Вища школа Регистрация Вход
Меню сайта

 Форум журнала " Стена " для творческих людей
Категории каталога
навчальні заклади [47]
все пронавчальні заклади України будь-якої форми власності і статусу. Рубрика для абітурієнтів, батьків, науковців і журналістів...
Друга вища | Самоосвіта [16]
Студентсікі замітки [29]
Стипендіальні програми [27]
Наукове життя [40]
Культурне життя [12]
Особистості [13]

Наш опрос
Що потрібно зробити аби припинити штампування спеціалістів вузами України?
Всього відповідей: 542

Главная » Статьи » Наукове життя

Державна програма "Наука в університетах"

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 19 вересня 2007 р. N 1155 затвердив нову редакцію державної програми "Наука в університетах"

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
ТА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
"Наука в університетах" на 2008-2012 роки


Загальна частина

Ця Програма спрямована на активізацію наукової діяльності
університетів та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом з
метою підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців
для наукоємних галузей національної економіки і виконання
конкурентоспроможних наукових розробок, провадження інноваційної
діяльності в ринкових умовах з урахуванням цілей та завдань
розвитку національної інноваційної системи.

Система національної вищої освіти має значний педагогічний
потенціал. Вітчизняні наукові школи широко відомі у світі.
Більшість університетів співпрацює з науковими установами
Національної та галузевих академій наук, активізується робота з
утворення науково-навчальних центрів, спільних факультетів, кафедр
та дослідницьких лабораторій. Проте рівень наукових досліджень та
їх взаємодія з навчальним процесом у більшості вищих навчальних
закладів III - IV рівня акредитації, зокрема в університетах, не
дає змоги забезпечити належну підготовку висококваліфікованих
фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення створення правових, економічних
і організаційних умов для активізації наукової діяльності та
поглиблення її взаємодії з навчальним процесом в університетах,
утворення університетів дослідницького типу, запровадження нових
організаційно-структурних форм наукової підготовки
висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних
наукових розробок, зокрема науково-навчальних центрів.
{ Розділ "Мета Програми" в редакції Постанови КМ N 1000
( 1000-2009-п ) від 23.09.2009 }

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Активізація наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з
навчальним процесом в університетах забезпечується шляхом:

приведення нормативно-правових актів у відповідність із
завданням Програми щодо удосконалення механізму залучення наукових
працівників до підготовки висококваліфікованих фахівців,
стимулювання університетів до активізації роботи з проведення
наукових досліджень та підвищення їх ефективності;

нарощування обсягу бюджетного фінансування наукових
досліджень університетів та зміцнення їх матеріально-технічної
бази;

утворення університетів дослідницького типу, підтримка
розвитку науково-навчальних центрів, що здійснюють поглиблену
наукову підготовку висококваліфікованих фахівців та забезпечують
виконання конкурентоспроможних наукових розробок. { Абзац
четвертий розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" в
редакції Постанови КМ N 1000 ( 1000-2009-п ) від 23.09.2009 }

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
паспорті (додаток 1).

Завдання і заходи

Для розв'язання проблеми необхідно здійснити заходи щодо:

удосконалення нормативно-правової бази для:

- активізації наукової діяльності університетів;

- утворення науково-навчальних центрів за участю
університетів і наукових установ Національної та галузевих
академій у регіонах з високим науковим потенціалом;

- розроблення механізму підвищення заінтересованості
підприємств у проведенні наукових досліджень в університетах;

- послідовного збільшення видатків з державного бюджету на
наукові дослідження в університетах відповідно до Законів України
"Про наукову та науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) і "Про
освіту" ( 1060-12 );

{ Абзац сьомий розділу "Завдання і заходи" виключено на
підставі Постанови КМ N 1000 ( 1000-2009-п ) від 23.09.2009 }

- надання підтримки університетам у частині включення до
державного бюджету коштів для модернізації матеріально-технічної
бази та придбання наукових видань, розвитку
інформаційно-телекомунікаційного середовища та накопичення
електронних інформаційних ресурсів;

створення в університетах умов для залучення талановитої
молоді до наукової діяльності, зокрема з:

- використанням можливостей наукових установ Національної та
галузевих академій наук, МОН та міністерств, до сфери управління
яких належать вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації,
для спільної підготовки магістрів;

- розширенням практики створення науково-навчальних центрів,
спільних факультетів, кафедр та дослідницьких лабораторій,
наукових установ подвійного підпорядкування з Національною та
галузевими академіями наук, МОН та іншими міністерствами, до сфери
управління яких належать вищі навчальні заклади III - IV рівня
акредитації;

- розробленням механізму державної підтримки стажування
аспірантів і молодих учених у провідних університетах і наукових
центрах;

- виконанням соціальних програм підтримки аспірантів та
молодих учених.

Здійснення заходів Програми, спрямованих на розв'язання
проблеми підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання
конкурентоспроможних наукових розробок в університетах,
забезпечить: { Абзац чотирнадцятий розділу "Завдання і заходи" із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1000 ( 1000-2009-п )
від 23.09.2009 }

нарощування наукового потенціалу та його ефективне
використання;

удосконалення форм і методів проведення наукових досліджень
для активного розвитку національної економіки за пріоритетними
напрямами розвитку науки;

поглиблення взаємозв'язку наукової діяльності з навчальним
процесом шляхом підготовки магістрів на базі самостійних наукових
досліджень;

розширення співпраці з науковими установами Національної та
галузевих академій наук, МОН та інших міністерств, до сфери
управління яких належать вищі навчальні заклади III - IV рівня
акредитації;

створення передумов до утворення інноваційних структур у
формі науково-технічних та інноваційних центрів.

У рамках Програми передбачається:

удосконалення механізму організації наукової діяльності
університетів та її активізація;

{ Абзац двадцять другий розділу "Завдання і заходи" виключено
на підставі Постанови КМ N 1000 ( 1000-2009-п ) від 23.09.2009 }

збільшення обсягу бюджетного фінансування наукових досліджень
та модернізація матеріально-технічної бази в університетах;

утворення разом з Національною та галузевими академіями наук,
МОН та іншими міністерствами, до сфери управління яких належать
вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації,
науково-навчальних центрів;

створення нормативно-правових засад стимулювання залучення
позабюджетних коштів для розвитку наукової діяльності
університетів;

розроблення нормативно-правових актів, які визначають
порядок утворення і функціонування нових організаційно-структурних
форм наукової та навчальної діяльності в університетах, зокрема
науково-навчальних центрів та університетів дослідницького типу;
{ Абзац двадцять шостий розділу "Завдання і заходи" в редакції
Постанови КМ N 1000 ( 1000-2009-п ) від 23.09.2009 }

забезпечення участі студентів у наукових дослідженнях в
університетах та їх стажування у провідних наукових установах
Національної та галузевих академій наук, МОН та інших міністерств,
до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади
III - IV рівня акредитації;

підтримка участі студентів та молодих учених у міжнародних
конференціях, семінарах і симпозіумах;

утворення та забезпечення функціонування університетів
дослідницького типу, не менше ніж 25 науково-навчальних центрів на
базі провідних державних університетів з урахуванням пріоритетних
напрямів розвитку науки; { Абзац двадцять дев'ятий розділу
"Завдання і заходи" в редакції Постанови КМ N 1000 ( 1000-2009-п )
від 23.09.2009 }

накопичення та поширення досвіду діяльності університетів
дослідницького типу, науково-навчальних центрів з проведення
наукових досліджень, здійснення підготовки висококваліфікованих
фахівців. { Абзац тридцятий розділу "Завдання і заходи" із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1000 ( 1000-2009-п )
від 23.09.2009 }

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

активізувати наукову діяльність в університетах;

поліпшити якість підготовки фахівців на засадах взаємодії
науки та освіти, розширити форми співпраці університетів з
науковими установами Національної та галузевих академій наук,
науковими установами інших міністерств;

сприяти входженню України до європейського науково-освітнього
простору;

запровадити у провідних державних університетах нові
організаційно-структурні форми наукової та навчальної діяльності,
зокрема утворити науково-навчальні центри, в яких: { Абзац п'ятий
розділу "Очікувані результати, ефективність Програми" в редакції
Постанови КМ N 1000 ( 1000-2009-п ) від 23.09.2009 }

- довести ефективність використання бюджетних коштів під час
проведення наукових досліджень у розрахунку 1,5 гривні
спеціального фонду державного бюджету на гривню загального фонду
державного бюджету;

- оновити матеріально-технічну базу в університетах до
20 відсотків.

Очікувані результати, яких передбачається досягти в ході
виконання Програми, наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок
коштів державного бюджету та інших джерел, передбачених законом.

{ Абзац другий розділу "Обсяги та джерела фінансування"
виключено на підставі Постанови КМ N 1000 ( 1000-2009-п ) від
23.09.2009 }

Чисельність дослідників, техніків, науково-педагогічних
працівників університетів, що братимуть участь у виконанні
наукових досліджень в університетах дослідницького типу та
науково-навчальних центрах, становить 3400. Для проведення
наукових досліджень передбачається залучити близько 1250
студентів, аспірантів, докторантів. { Абзац третій розділу "Обсяги
та джерела фінансування" із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1000 ( 1000-2009-п ) від 23.09.2009 }

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
виконання Програми, становить 525,3 млн. гривень, з них за рахунок
коштів державного бюджету близько 478,2 млн. гривень, з інших
джерел передбачається залучити понад 47,1 млн. гривень.

Необхідний обсяг фінансування Програми визначається щороку
виходячи з можливостей державного бюджету та з урахуванням
конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередні
роки.


Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової науково-технічної
та соціальної програми "Наука в університетах"
на 2008-2012 роки


1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 548 ( 548-2007-р ).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. N 1155.

3. Державний замовник-координатор - МОН.

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.

5. Виконавці заходів Програми - вищі навчальні заклади
III - IV рівня акредитації державної форми власності, наукові
установи.

6. Строк виконання: 2008-2012 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

(млн. гривень)
------------------------------------------------------------------
| Джерела | Прогнозний | У тому числі за роками |
| фінансування | обсяг |---------------------------------|
| | фінансування |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | ресурсів | | | | | |
|---------------+--------------+-----+------+------+------+------|
|Державний | 478,2 | 13,8| 116| 116,1| 116,1| 116,2|
|бюджет | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+------+------+------+------|
|Інші джерела | 47,1 | 1,5| 10,3| 11,5| 11,8| 12|
|(власні кошти | | | | | | |
|університетів) | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+------+------+------+------|
|Усього | 525,3 | 15,3| 126,3| 127,6| 127,9| 128,2|
------------------------------------------------------------------

Категория: Наукове життя | Добавил: ukrosvita (20.10.2009)
Просмотров: 3267 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляється системою uCoz